top of page

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aneta Polewczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: TEBRON Aneta Polewczak z siedzibą w Zawierciu, zwana dalej Firmą;

2.     Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych będzie również: CLLEO Spółka cywilna oraz AP COSMETOLOGY Spółka cywilna;

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w przedmiocie działalności Firmy (określonych w PKD firmy Tebron), tj. w szczególności w celu świadczenia usług kosmetologicznych i innych z nimi powiązanych;

4.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj.: podmiotom uczestniczącym w realizacji zleceń, Kancelarii Radcy Prawnego;

5.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne;

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania usług oferowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania oceny, która pozwoli Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (informowanie o cenach i nowych produktach).

bottom of page