Program Lojalnościowy

Do programu lojalnościowego może przystąpić  każda osoba, która dokonała zakupu dowolnej usługi po przekroczeniu progu 500 zł.

W tym celu należy wypełnić  kartę przystąpienia do programu dostępną w recepcji salonu.

 

 


Regulamin Programu Lojalnościowego:


- Użytkownikiem programu jest osoba, która przystąpiła do programu, a jej punKty nie mogą być przenoszone na inną           osobę, 
- Punkty są naliczane automatycznie po odbytej wizycie,
- Program nie łączy się z innymi promocjami, pakietami – w tym przypadku punkty nie są naliczane,

- Za każdą złotówkę przyznawany jest automatycznie 1 pkt, a ich suma jest gromadzona na indywidualnym koncie,

 

1 pkt to 0,50 groszy

- Rozliczenie zgromadzonych punktów realizowane jest na wniosek posiadacza konta lojalnościowego.