top of page

Program Lojalnościowy

 

 

 

 

 

Zamknięcie działania programu lojalnościowego!

 

Szanowni Klienci.

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2022 w Clleo Instytut Zdrowia i Urody zostaje zakończone funkcjonowanie Programu                        Lojalnościowego. Wszystkie zdobyte punkty można zrealizować do 31 marca 2023 roku.

Do tego terminu również będą rozpatrywane wszelkie reklamacje dotyczące programu. Późniejszy dostęp do danych nie                            będzie możliwy.

******************************************

 

 

Do programu lojalnościowego może przystąpić  każda osoba, która dokonała zakupu dowolnej usługi po przekroczeniu progu 500 zł.

W tym celu należy wypełnić  kartę przystąpienia do programu dostępną w recepcji salonu.

 

 


Regulamin Programu Lojalnościowego:


- Użytkownikiem programu jest osoba, która przystąpiła do programu, a jej punkty nie mogą być przenoszone na inną           osobę, 
- Punkty są naliczane automatycznie po odbytej wizycie,
- Program nie łączy się z innymi promocjami, pakietami – w tym przypadku punkty nie są naliczane,

- Za każde 10 zł przyznawany jest automatycznie 1 pkt, a ich suma jest gromadzona na indywidualnym koncie,

 

1 pkt to 0,50 groszy

- Rozliczenie zgromadzonych punktów realizowane jest na wniosek posiadacza konta lojalnościowego.

bottom of page